OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW - DOKUMENTY DO POBRANIA

IMG 6749

Do 29 października będzie trwał nabór chętnych uczniów na dodatkowe zajęcia w ramach projektu - „Przez naukę do sukcesu II”. To kolejny projekt unijny realizowany równolegle w ZSZ, tym razem z zakresu kształcenia ogólnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt realizowany będzie do września 2020r.

            Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych, uczniów w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK, oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy       w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

   Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperyment w nauczaniu chemii, geografii i fizyki. Dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty przewidziano indywidualną ścieżkę wsparcia pedagogiczno-psychologicznego.

   Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSO i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno –zawodowego.

   Nauczyciele skorzystają ze wsparcia w zakresie szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii oraz metod terapii i psychologii w pracy nauczyciela. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

   28 uczniów zostanie skierowanych na staże i praktyki, które realizowane będą u pracodawców i przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, głównie na terenie powiatu wąbrzeskiego.

W ramach projektu w tym roku szkolnym realizowane będą w ZSZ następujące działania:

- zajęcia rozwijające z matematyki (2 grupy po 6 uczniów),

- zajęcia rozwijające kompetencje z j. angielskiego (2 grupy po 10 uczniów),

- zajęcia eksperymentalne z geografii (2 grupy po 10 uczniów),

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego (2 grupy po 5 osób),

- indywidualne wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:


- w sekretariatach i na stronach internetowych:
- Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: www.zszwabrzezno.com
- na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
- w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208, 209, tel. 56 688 24 50-57, wew. 158
Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówki objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Koordynator szkolny –Anna Szelążek

Załączniki do pobrania:

doc Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

doc Oświadczenie uczestnika projektu.

doc Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 
 

GALERIA ZDJĘĆ

Banner

Projekt Wyróżnienie

LIBRUS

Banner

PROJEKTY

Banner

Drugie Życie

Banner

MEDIA

Banner

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: 9 guests, 1 bots online
Twoje IP: 3.236.253.192
 , 
Dziś: Oct 23, 2021